Közhasznúsági jelentés 2008

1. Az Egyesület bemutatása Jogi helyzet Az Óbor-kör Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 2006. augusztus hó 3-án 11 alapító tag egyetértő elhatározása alapján jött létre. Mi az Óbor-kör alapítói azért hoztuk létre és működtetjük Egyesületünket, hogy elsődlegesen Óbuda-Békásmegyer élő és épített értékeit védjük, a térség természeti és kulturális örökségén és sokféleségén, valamint annak helyreállításán alapuló, fenntartható fejlődési modell kialakítását elősegítsük. Az Egyesület székhelye 1038 Budapest, Óbor köz 3. Az Egyesület vezetése, felügyelete Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség. Az Egyesület alapszabály szerinti működését, költségvetését, valamint a testületi szervek határozatainak végrehajtását a Felügyelő Bizottság köteles ellenőrizni. Közhasznú jogállás Az Egyesület az 1997. évi LCVI.sz. törvényben meghatározott feltételek megalakulása óta folyamatosa eleget tett. Helyi Egyesületként, teljes jog- és cselekvőképességgel rendelkező, önálló jogi személy, amelynek működési területe Óbuda-Békásmegyer és környezete. 2. A közhasznú tevékenység főbb jellemzői 2008-ban Számviteli beszámoló Pénzbeli bevételek: 1.536.000-,Ft Kiadások: 623.000-,Ft Pénzügyi teljesítés eredménye: 913.000-,Ft Költségvetési támogatás felhasználása Az Egyesület 2008. évben központi költségvetési szervtől, állami alaptól Támogatást nem kapott. A III. ker. Önkormányzattól 1.500.000-Ft célzott támogatást kaptunk az M0 körgyűrűhöz kapcsolódó környezetvédő tevékenységünkhöz. A felhasználásról 2009 I.né-ben készítettünk részletes szakmai és pénzügyi beszámolót, amelyet az önkormányzat illetékes testülete elfogadott. Vagyoni helyzet Az Egyesületnek alapítása óta vagyona nincs. A tagdíjakból származó pénzvagyon mértéke 2008. év végén 28.000-Ft. Bevételek Az Egyesűletnek bevétele megalakulása óta kizárólag a tagok által befizetett tagdíjakból és az önkormányzati céltámogatásból volt. A pénzbeli bevételek mértéke 2008. évben 1.536.000-Ft. Kiadások A 2008.évi kiadások a tagdíjbevételekből az adminisztráció fenntartására korlátozódtak Ennek mértéke 8.000-,Ft Cél szerinti juttatások Az Egyesület 2008. évben önkormányzattól projekt finanszírozásra 1.500.000 támogatást kapott. Kapott támogatások Az Egyesület 2008. évben központi költségvetési szervtől, önkormányzattó, állami alaptól működése finanszírozására támogatást nem kapott A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Az Egyesület tisztségviselői az Egyesületben végzett tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek, 2008. évben költségtérítést nem kaptak 3. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló Az Egyesület 2008. évi tevékenysége alapvetően az M0-as körgyűrű kerületünket érintő szakaszának jelenleg is folyó tervezési munkáinak folyamatos figyelemmel kisérésére és ennek a munkának és pillanatnyi állásának a lakossággal való megismertetésére terjedt ki. Ennek keretében feldolgoztuk a Zöldhatósághoz a beruházó NIF Zrt. által benyújtott Környezeti Hatástanulmányt. Észrevételeinket egy 17 oldalas tanulmány formájában juttattuk el a Zöldhatósághoz. Erről Tájékoztatót szerveztünk a helyi Óbuda TV ben. Az önkormányzati támogatás és a METRO áruházzal kötött együttműködési szerződés lehetővé tette, hogy üzembe állítsunk egy NOx és CO mérő műszereket tartalmazó légszennyezés mérő állomást a tervezett M0 nyomvonal közvetlen közelében. Szállítási szerződést kötünk a mérőkészülékek importőrével az üzembe helyezéshez szükséges adatgyűjtő eszköz beszerzésére. Karbantartási szerződést kötünk az állomás telepítőjével a szükséges negyedéves TMK ellátására. Oktatási szerződést kötünk a RIV állomások üzemeltetőjével annak érdekében, hogy az általunk működtetett állomás teljes mértékben kompatibilis legyen a budapesti RIV állomásokkal. Összesen 8 alkalommal ismertettük az M0-val kapcsolatos egyesületi álláspontunkat különböző közszolgálati és kereskedelmi médiákban. Megszereztük és kiállítottuk a Szent József házban az M0 körgyűrű északi szegmensének óriás makettjét. Harcászati ködképző eszközöket telepítünk a tervezett alagútszájak helyén és légi fényképezéssel rögzítettük a láthatóvá tett ténylegesen kialakuló légáramlási viszonyokat. Mivel az M0 tervezői által készített Előzetes Vizsgálati dokumentáció forgalmi adatait számos esetben határozottan tévesnek ítéltük felkészülve a Környezeti Hatástanulmány bírálatára az agglomeráció civil szervezeteivel összefogva forgalomszámlálási és átbocsátó képesség mérést szerveztünk az agglomeráció és a kerület főbb útjain. Megismerkedtünk a Főváros és a BKV járatkialakítási elképzeléseivel. Véleményünket és javaslatainkat írásban juttattuk el az Önkormányzatnak. A Polgármesteri iroda által szervezett civil fórumokon személyesen fejtettük ki álláspontunkat. A Fentieken túlmenően Egyesületünk Tagsága szervezett formában folyamatosan részt vesz Békásmegyer-Ófalu kulturális életében. Bekapcsolódtunk a Szent József ház fenntartási munkáiba, ahol rendszeresen helyet adnak rendezvényeinknek. Terepbejáró kirándulásokon és a környező községek civil szervezeteinek fórumain ismertettük elképzeléseinket a térség közlekedésével kapcsolatban a szomszédos községek lakosságával. Az Óbor kör - felkészülve a 2010-es Szabályozási Tervet előkészítő munkálatokra – megkezdte az Ófaluban található vízrendszer (vízlevezető árkok, patakok) felmérését. Ófalu digitális adatbázisának létrehozása után - amelyet topográfiai térképek digitalizálásával és terepi korrekciójával állítottunk elő - az Óbor-kör 2008-ban olyan digitális domborzatmodell előállítását tűzte ki célul, amely lehetőséget kínál különböző felhasználhatóságú terepmodellek előállítására és térben való megjelenítésére. A terület határait úgy határoztuk meg, mint a Békásmegyeri-völgy vízgyűjtőjét. Ez tulajdonképpen a Rókahegy-József hegy-Ezüsthegy-Pusztadomb-Kálváriadomb gerince, ill. a Duna által határolt terület. Egyesületünk hozzálátott a hajdani sváb Ófalu épített és kulturális örökségének, és ezek dokumentumainak felkutatásához. Laptoppal és szkennerrel járjuk végig azokat a ki-, vagy betelepített családokat, akiknek még birtokukban van Békásmegyer-Ófalu történetével kapcsolatos fontos helytörténeti dokumentum, fénykép, levél, ereklye, személyes tárgy Az Óbor-kör környezetvédelemmel, környezeti neveléssel is foglalkozik. Partneriskolánk a Pais Dezső Általános Iskola, ahol 2008-ban ennek szellemében már élvezetes előadást tartott „Élj úgy, mint az erdő, s az erdő is élni fog” címmel Mirtse Áron, a Süni magazin szerkesztője, aki egyben Egyesületünk egyik alapító tagja. A Víz Világnapja alkalmából rendezett Pais-témahéten (2008.03.18-26) pedig Dr. Fiar Sándor geográfus – az Óbor-kör alapító tagja -rendkívül érdekes, gyerekeknek szóló, látványos kiállítást és megnyitóval egybekötött élménybeszámolót tartott az Antarktiszról. 2008-ban is kiemelt helyen szerepelt egyesületünk célkitűzései között a civilek, helyi lakosok bevonása egyesületünk munkájába. Ennek egyik kiváló módja a közterületek karbantartása. Hagyományteremtő szándékkal először tavasszal, április 19-én , majd ősszel október 11-én– az önkormányzattal együttműködésben –szemétszedést szervezett egyesületünk az Ófaluban. Aktívan részt vettünk a Polgármester úr Ófalu bejárásának előkészítésében és lebonyolításában. 10kg húsból készített pörköltünkből mintegy 70 kerületi polgárt vendégeltünk meg az Önkormányzat által szervezett főzőversenyen. Óbor-kör elnökség

Kiemelt programjaink

Hírlevél feliratkozás

Ha az elsők között szeretne értesülni programjainkról, iratkozzon fel hírlevelünkre.