Felhasználási feltételek
Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) határozzák meg az oborkor.hu honlap (a továbbiakban: honlap) felhasználásának feltételeit.

I. Tájékoztató adatok

A honlapot az Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület (továbbiakban: „Egyesület”) üzemelteti.
 • Székhely: 1038 Budapest, Donát utca 30.
 • Nyilvántartási szám: 01-02-0012300
 • Adószám: 18127021-1-41
 • Telefon/Fax: (+36)-30-9901166
 • Email: info [kukac] oborkor [pont] hu

II. Fogalmak

Jelen ÁSZF alkalmazásában:
Adatlap: A projekt bemutatását, leírását, a támogatások fogadását és megjelenítését szolgáló oldal a honlapon.
Célösszeg: A projekt megvalósításához szükséges összeg.
Támogató: A projekteket támogató magánszemély vagy szervezet, amely elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket. A Támogató lehet Anyagi támogató, Csatlakozó, Hozzájáruló vagy Megosztó.
Támogatás: Jelen ÁSZF elfogadásával nyújtott Anyagi támogatás, Csatlakozás, Hozzájárulás vagy Megosztás.
Anyagi támogatás: a Támogató által az Egyesület részére a projekt segítésére, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben nyújtott támogatás.
Anyagi támogató: az Egyesület számára a kezdeményezés segítésére, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben nyújtott támogatást nyújtó személy vagy szervezet.
Beszámoló: a sikeres kezdeményezést megvalósító Egyesület által a projekt adatlapján rögzített időszakot követően a megvalósításról készített nyilvános dokumentáció.
Csatlakozás: Egy kezdeményezés önkéntes munkával történő támogatására vonatkozó szándék kifejezése.
Csatlakozó: Egy kezdeményezés önkéntes munkával történő támogatására vonatkozó szándékát kifejező személy vagy szervezet.
Felhasználó: Látogató, Támogató.
Hozzájárulás: Egy kezdeményezés tárgyi felajánlással történő támogatása.
Hozzájáruló: Egy kezdeményezést tárgyi felajánlással támogató személy vagy szervezet.
Kampány: Egy kezdeményezés megismertetése és támogatása érdekében végzett tevékenységek összessége.
Kezdeményezés: Azon ötletek, projektek, amelyeket az Egyesület nyilvánosan megjelenít a honlapon.
Kiemelt támogató: Az Egyesület által szervezett vállalati támogató, amely adott kezdeményezéshez ad egyedi támogatást.
Látogató: A honlap tartalmát részben vagy egészben megismerő személy.
Megosztás: A Támogató által a kezdeményezés közösségi média csatornán való terjesztése, népszerűsítése.
Megosztó: Az a Támogató, aki a kezdeményezést népszerűsíti saját közösségi média csatornáján a honlapon keresztül.

III. Alapvető feltételek, az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF tartalmazza az Egyesület és a honlapot használó személyek, szervezetek közötti szolgáltatási viszonyban a felek jogait és kötelezettségeit.
A Felhasználók jelen ÁSZF rendelkezéseit a regisztrációjuk időtartama, illetve a szolgáltatások igénybevételének ideje alatt kötelesek teljesíteni.
Az Egyesület nem vállal felelősséget a Felhasználók tevékenységéért.
Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások igénybevételét korlátozza.
Az Egyesület érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása) az Egyesületet felelősség nem terheli és kizár mindennemű kártérítési igényt. Az Egyesület kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
Az Egyesület vállalja, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekszik, és együttműködést tanúsít a vita kölcsönösen elfogadható rendezése érdekében.

IV. A támogatások működése

Kezdeményezések feltöltése, kampány és beszámolás folyamata
Kezdeményezések feltöltése a honlapra ezen ÁSZF alapján történik.
A honlapra kizárólag magyar nyelvű adatok, anyagok tölthetőek fel. A honlapon minden szolgáltatás magyar nyelven érhető el.
Kizárólag társadalmilag hasznos, közösségi célú kezdeményezések tölthetőek fel a honlapra. A kezdeményezések nem irányulhatnak elsődlegesen gazdasági haszonszerzésre. Kezdeményezés nem ütközhet jogszabályba vagy más, az Egyesület által tiltottnak minősített tevékenységbe.
Az Egyesületi kezdeményezések a honlapon keresztül anyagi támogatás, hozzájárulás, csatlakozás és megosztás formájában gyűjthetnek támogatásokat.
A kezdeményezések adatlapja a kampány időtartama alatt és azt követően a honlapon megtekinthető a látogatók számára.
Anyagi támogatás gyűjtése esetén az adatlapon a következő adatokat kötelező feltüntetni:
 • - Kezdeményezés neve
 • - A kezdeményezés céljának és megvalósításának rövid leírása
 • - Kategória
 • - Támogatási összegek
 • - Beszámoló – a kezdeményezés megvalósulását követően kell csak feltölteni
A kezdeményezés kampányának időtartama alatt az adatlap módosítására csak az Egyesület jóváhagyásával, egyedi indok alapján van lehetőség. A beszámoló feltöltését követően az adatlap nem módosítható.
Kampány
A kezdeményezés aktiválásával a honlapon nyilvánosságra kerül a feltöltött adatlap és megkezdődik a kampány időszak. A kampány időtartama alatt jogosult az Egyesület támogatásokat gyűjteni. A támogatások aktuális száma folyamatosan nyomon követhető nyilvánosan a honlapon. A csatlakozásokról közvetlen e-mail üzenetet kap az Egyesület a honlapon keresztül.
A kampány időtartama a projektnek céljának megfelelően változó lehet.
A kampány lezárul:
Az Egyesület döntése alapján.
Bármely kezdeményezés esetén a kampány lezárható a meghatározott kampány időszak lejárta előtt rendkívüli okokból az Egyesület által, amennyiben az megsérti jelen ÁSZF rendelkezéseit.
Az összegyűjtött anyagi támogatás 1%-át az Egyesület a honlap technikai támogatására, illetve a banki költségek fedezésére adomány címen visszatartja. Az Egyesület a kampány lejártát követő legfeljebb 90 napon belül megkezdi a támogatás összegének célnak megfelelő felhasználását.
Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy a honlapon és egyéb kommunikációs csatornákon a kezdeményezéseket népszerűsítse, továbbá hogy a honlapon hirdetéseket, bemutatókat, illetve támogatói üzeneteket elhelyezzen.
A kezdeményezés a kampány időtartama után a honlapon nyilvánosan hozzáférhető marad.
Amennyiben a sikeres gyűjtést követően a kezdeményezés megvalósítására előre nem látható és az Egyesületnek fel nem róható okból nincs lehetőség, úgy arról az Egyesület a www.oborkor.hu oldalon haladéktalanul értesíti a támogatókat. Ezt követően a kezdeményezés megvalósítására kapott anyagi támogatást az Egyesület az alaptevékenyésége céljaira fordítja.
Beszámoló
A beszámolót a kezdeményezés megvalósítását követően az Egyesület készíti el. A Beszámoló aktiválást követően megjelenik a honlapon a kezdeményezés nyilvános adatlapján.
Az Egyesület kötelezettséget vállal, hogy sikeres gyűjtés esetén az általa vállalt időben megvalósítja kezdeményezését és a megvalósításról a honlapon beszámol a megvalósítást követő egy hónapon belül. Amennyiben az Ötletgazda elmulasztja nyilvánosságra hozni a Beszámolót, nem jogosult újabb kezdeményezést feltölteni a honlapra.
Támogatások menete
Támogatási tevékenység a honlapon kizárólag jelen ÁSZF elfogadásával, szabályai szerint történhet.
Az Egyesület vállalja, hogy előzetesen a tervei szerint, illetve utólag a Beszámoló segítségével tájékoztatja a honlapon támogatóit a támogatások felhasználásáról.
Anyagi támogatás
A kezdeményezések támogatására bármely magánszemély vagy szervezet jogosult. Anyagi támogatás átutalással, bankkártyás fizetéssel és készpénzben lehetséges. Amennyiben a befizetett összegről felhsználható igazolást szeretne, kérjük a checkbox kitöltésével és egyéb adatai megadásával ezt jelezze felénk.
Az adott kezdeményezés alatt található Támogatom gombra való klikkelés után a Támogatónak meg kell adnia a következő adatokat:
 • - Név (bármilyen név megadható, akár becenév is)
 • - Telefonszám
 • - E-mail cím
 • - Támogatási összeg
 • - Az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elolvasása és elfogadása
 • - Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy feliratkozik-e az adományozói hírlevélre
Ezt követően a Támogató kiválasztja a fizetési módot, majd továbblép egy tájékoztató oldalra, ahol többek között az Egyesület bankszámlaszáma jelenik meg, amelyre a banki átutalás mód választása esetén az összeget utalnia kell.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
A Támogató által nyilvánosságra hozott támogatói üzenetet az Egyesület felhasználhatja a honlap népszerűsítésére a Támogató nevének megjelenítése nélkül.
Csatlakozás és Hozzájárulás
A kezdeményezésekhez való csatlakozásra önkéntes munkával, a hozzájárulásra tárgyi adomány felajánlásával bármely magánszemély vagy szervezet jogosult.
E szándékról az info@oborkor.hu címre küldött levélben kérjük értesíteni az Egyesületet.
Megosztás
A projekt megosztására bármely közösségi média felhasználó jogosult.
Kiemelt támogatás
Az Egyesületnek joga van egyedi feltételekkel is szerződni kiemelt támogatókkal. A kiemelt támogatók (jellemzően vállalati támogatók és egyéb szervezetek) a honlap kezdeményezéseit egyedi feltételekkel támogatják.
A kiemelt támogatók tevékenységét jelen ÁSZF nem szabályozza, ezek szabályozására egyedi szerződést köt az Egyesület. A kiemelt támogatók anyagi támogatásai és csatlakozó támogatásai megjelenhetnek a honlapon, továbbá a kezdeményezések lapján.
Ki nem utalt anyagi támogatások felhasználása
Az Egyesület által összegyűjtött anyagi támogatások, amelyeket az adott kampány lezárását követően 1 éven belül további kezdeményezések során nem használnak fel, az Egyesület az alaptevékenyésége céljaira fordítja.

V. Adatkezelés

Az Egyesület kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak, illetve a jelen ÁSZF és az oborkor.hu oldalon szintén közzétett Adatkezelési Szabályzat keretei között rögzíti és használja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat.

VI. Felhasználó egyéb jogai és kötelezettségei

Panaszkezelés
A Látogatók és Támogatók panaszaikat, észrevételeiket e-mailben az info@obrokor.hu e-mail címre küldhetik. A panaszokat az Egyesület 30 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről a megadott e-mail címen értesíti a bejelentőt.
Elállás
Az Egyesület projektjeinek nyilvánosságra hozatala után adatait, feltöltött anyagait belátása szerint töröltetheti a honlapról, de azok visszakereshetők maradnak.
Az Egyesület fenntartja a jogot arra, hogy jelen rendelkezéseivel ellenkező, jogszabályba ütköző, illetve egyoldalú megítélése szerint a honlap látogatóit vagy a az Egyesületet hátrányosan érintő hozzászólásokat a honlapról eltávolítsa, emiatt vele szemben követelést senki sem érvényesíthet.

VII. Kapcsolattartás

Kapcsolattartás az Egyesület részéről: info@oborkor.hu
Az Egyesület a Látogatókkal és a Támogatókkal a honlapon keresztül kommunikál.

VII. Záró rendelkezések

Az Egyesület jogosult jelen ÁSZF-et az új változat honlapon való közzétételével módosítani.

Kapcsolódó cimkék

Kiemelt programjaink

Hírlevél feliratkozás

Ha az elsők között szeretne értesülni programjainkról, iratkozzon fel hírlevelünkre.