2011-es terveink

Az Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület 2011. évi tervezett tevékenysége. 1. Az M0 körgyűrű tervezésének és építésének  figyelemmel kísérése, monitoringja a helyi érdekek védelmében. 2. A légszennyezést mérő állomás fenntartása. A légszennyezés-mérő állomás műszereinek hitelesítése és az állomás auditálása után az általunk kezelt műszerek adatai összevethetővé válnak a Főváros többi mérőállomásának adataival. Az adatrögzítés folyamatos, az adatok rádió átjelzővel továbbíthatók, az állomás GSM alapú távfelügyeleti rendszerrel távműködtethető. 2011-ben elérjük azt az állapotot amikor mérési eredményeink alapján számon kérhetjük a tervezők prognosztizált adatait. A biztonságos működés érdekében szükség van az állomás riasztóval való felszerelésére, a fűtés és a klíma megoldására, hogy a műszerek állandó hőmérsékleti tartományban működhessenek. Valamint szükség van az alap meteorológiai adatokat rögzítő (szélsebesség, páratartalom, külső hőmérséklet) miniállomás felszerelésére, hogy az országos RIV-állomások rendszeréhez illeszkedhessünk. NCA támogatással ezt szeptemberre elérjük. 3. Az Óbor-kör szerepe a régió életében, fejlődésében Egyesületünk kulturális és közösségépítő tevékenységének célja Békásmegyer-Ófalu, ennek hatása érezhető módon kisugárzik a Békásmegyeri lakótelepre is. Környezetvédő tevékenységünk hatása ezen a szűk pátrián is messze túl mutat, hatással van a teljes közép-magyarországi régióra. Az általunk üzembe állított és folyamatosan üzemeltetni tervezett légszennyezés mérő állomás jelentőségét pedig nem lehet eléggé hangsúlyozni! Ez az egyetlen, civil szervezet által működtetett monitoring állomás. Ez az egyetlen olyan monitoring állomás, amely már a beruházás kiviteli tervezésének megkezdése előtt üzembe lett állítva. Fentiek miatt hatását akár régión túlmutatónak is tekinthetjük. 4. Közösség-építés az Ófaluban Egyesületünk célkitűzései között igen fontos a civilek, helyi lakosok bevonása egyesületünk munkájába. Ennek egyik kiváló módja a közterületek karbantartása. Minden tavasszal, majd ősszel– eddig az önkormányzattal együttműködésben, 2010-ben már anélkül is –megszerveztük a közterületek tisztítását az Ófaluban.  Az alapvetően szemléletformáló célzattal elindított kezdeményezés sikerrel járt. 2010 tavaszán és őszén már különösebb hírverés nélkül verbuválódott össze a falu aktívabb, nem csak óborköri tagokból álló része. Jellemző a sok gyermek, gyerekes családok jelenléte. Ezt a törekvésünket 2011-ben is folytatjuk. Kirándulás, faültetés, játszótér építés... stb. szervezéssel a  helyi lakosok közösségi élete is felpezsdült Békás-Ófaluban. Az Óbor-kör 2010-ben örökbe fogadott egy zöld területet, amelynek védelmére, fejlesztésére nagy gondot fordítunk majd 2011-ben is. Fontos számunkra a gyermekek iskolán kívüli lokálpatrióta és környezetvédelmi nevelése,  együttműködve a tanintézményekkel. Ennek keretében továbbra is egynapos ismeretterjesztő öko-kirándulásokat szervezünk a falu és a lakótelep általános iskolás gyerekeinek. Honlapunkon rendszeresek a "zöld hírek". Az idén sem maradhat el az Ófalu gyerekeinek szervezett Mikulás ünnep, valamilyen különleges helyszínen. Azért, hogy az unokákat a nagyszülőkkel együtt tudjuk közösségbe szervezni az érdeklődőknek előadásokat tartunk a nyugdíjrendszer változásairól az „Idősek Akadémiája” támogatásával. 2010-ben egyesületünk saját erőből helységnév táblákat készített és azokat elhelyeztük az Ófalu és a lakótelep határán. Tervezzük, hogy a régi utcanév táblák másolatát elkészítjük és tagjaink között szétosztjuk remélve, hogy mind többen érzik az igényt az egységes falukép kialakítására. 5. Együttműködése az önkormányzattal, annak intézményeivel Az Egyesületünk  tevékenysége során állandó kapcsolatot tartva, folyamatosan együttműködik az Önkormányzat adott témában illetékes szervével (képviselőjével). Tartós, állandó munkakapcsolat alakult ki a Főépítészi Irodával. A kerület közlekedését érintő napi és távlati kérdésekben Egyesületünk rendszeresen véleményezi az önkormányzathoz érkezett szakértői munkákat. Rendszeres egyeztetést tartunk Ófalu választott önkormányzati képviselőjével. Ebben a munkában szorosan együttműködünk a szintén itt tevékenykedő Boldog Salamon Körrel. Állandó kapcsolatban vagyunk a Csillaghegyi Polgári Körrel, továbbra is  rendszeresen látogatjuk egymás rendezvényeit, kölcsönösen felhasználjuk egymás tapasztalatait. Állandó kapcsolatot tartunk az agglomeráció (Üröm, Pilisborosjenő, Budakalász) civil szervezeteivel, egyes feladatokat ( pl. forgalomszámlálás) a továbbiakban is együttműködve oldunk meg. A helyi Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat  megalkotásának a kezdeményezése és azokhoz észrevételek benyújtása az illetékes szervekhez-régóta tervezett feladatunk. Mi az adatgyűjtést, védendő értékek rendszerezését, patakok, források feltérképezését megkezdtük, várjuk, hogy az Önkormányzat költségvetéséből hivatalos megbízást adjon a terv elkészítésére. 2011-ben továbbra is részt veszünk a Római Strand beépítésére vonatkozó szándékok megismerésében és az esetleges építési engedélyezési. A kerületi főépítészi irodával együttműködve folyamatosan bíráltuk ill. támogattuk  a Városkapu terv elképzeléseit is. 6. Együttműködés a Pais Dezső Általános ÖKO iskolával 2011-ben ismét tanórán kívüli környezeti nevelési programokkal kapcsolódunk be az iskolai öko-programba. Szeretnénk a tudatos környezeti nevelés helyi önállóságát erősíteni. A terepi környezeti neveléssel (az iskolanapon falunk közvetlen környezetét bemutató kirándulást szervezünk a felsősöknek, 2011-ben közös pályázat alapján társadalmi munkában rendezzük az iskola környezetét) fokozható a gyerekek motivációja, problémaérzékenysége. 7. A kulturális örökség megóvása. Az Ófalu épített környezetének és kulturális örökségének megóvása érdekében folytatjuk az adatgyűjtést, és honlapunkon való dokumentálást. A 2008-ban elkészített térinformatikai modell felhasználásával  az Önkormányzat számára áttekinthető módon be kell mutatni azokat a tényezőket amelyek a Szabályozási Terv kialakításához számunkra jelentősek. Meg kell jeleníteni az eddig feltárt lappangó építészeti értékeket, a több mint 100 éves élővíz-csatorna hálózatot, a mai környezethez illeszkedő beépítési lehetőségeket, a patak szabályozás alternatíváit... stb. 8. Esélyegyenlőség 2011-ben törekedni fogunk eredményeink népszerűsítésére, híveket, tagokat toborzunk, olyanokat, akik akarnak tenni lakóhelyükért. Az elveink ill. a tevékenységi köreink az elmúlt 5 év alatt jól körvonalazódtak: 1. M0 érdekvédelem, 2. Önkormányzati és budapesti lobby, 3. hagyományőrzés, szubkultúránk gondozása, 4. környezeti monitoring, 5. ifjúsági programok, 6.természetvédelem, 7. tanácsadás, jogsegély, közösségépítés. Egyesületünk esélyt ad mindenkinek, hogy megvitassuk, majd beleszóljon lakóterülete életének alakulásába.

Kapcsolódó cimkék

Kiemelt programjaink

Hírlevél feliratkozás

Ha az elsők között szeretne értesülni programjainkról, iratkozzon fel hírlevelünkre.